Chi tiết tin - Xã Hướng Lập - Hướng Hóa

Giấy mời họp HĐND xã (ngày 12/01/2019)

8:49, Chủ Nhật, 8-5-2022

Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XI vào lúc 8 giờ ngày 12/01/2019

Tải về

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh