Chi tiết tin - Xã Hướng Lập - Hướng Hóa

Huyện Hướng Hóa tổ chức tập huấn, chuyển giao WebSite cho các xã, thị trấn trong huyện.

7:57, Chủ Nhật, 8-5-2022

Sau khi hoàn thành thiết kế, ngày 11/9/2015, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn quản trị nội dung, chuyển giao Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn.

Đến tham dự, tổ chức triển khai tập huấn có đồng chí Lâm Công Tuấn - Phó Giám đốc, đồng chí Lê Hữu Nam - Kỹ sư Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Ngọc Tri - Phó Chánh Văn phòng, đồng chí Lê Hồng Giang - Chuyên viên UBND huyện Hướng Hóa cùng 22 đồng chí phụ trách WebSite các xã, thị trấn trong huyện.
     Trong những năm trở lại đây, với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển theo mô hình thế giới phẳng, công nghệ thông tin đã phát triển nhanh chóng, thâm nhập vào mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội. Công nghệ thông tin là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, là nhu cầu thiết yếu, là công cụ để điều hành, quản lý, chỉ đạo của nền quản lý hành chính, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các dân tộc, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, là nguồn cung cấp tri thức mọi mặt cho công chúng và là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.
     Để tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ra bước đột phá trong việc "số hóa" công tác lãnh đạo, điều hành, tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại các địa phương; UBND huyện Hướng Hóa đã quyết định đầu tư kinh phí, phối hợp với Trung tâm tin học tỉnh thiết kế WebSite, nhằm mục đích để các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cập nhật, trao đổi, khai thác thông tin, tạo nên một diễn đàn để tất cả mọi người giao lưu, trao đổi thông tin, góp ý, quảng bá thông tin về hoạt động quản lý nhà nước, thông tin truyền thông, tuyên truyền cho mọi người nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch hoạt động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tại các địa phương.
     Nằm trong chương trình triển khai Đề án Tin học hoá quản lí hành chính nhà nước của Bộ Thông tin - Truyền thông; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai doạn 2011 - 2015 của tỉnh Quảng Trị; WebSite của các xã, thị trấn được xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng có vai trò chủ yếu là một kênh thông tin quan trọng về các hoạt động quản lí Nhà nước tại các địa phương; ở một ý nghĩa lâu dài hơn, nó sẽ tạo tiền đề cho việc tiếp tục phát triển các cơ sở dữ liệu quản lí chuyên sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu áp dụng phương thức điện tử hoá các lĩnh vực quản lý hành chính công.
     Sau tập huấn, hướng dẫn quản trị, huyện sẽ chuyển giao đưa vào sử dụng trên tất cả 22 xã, thị trấn của huyện Hướng Hóa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh