Chi tiết tin - Xã Hướng Lập - Hướng Hóa

Giấy mời họp HĐND xã (ngày 12/01/2019)

8:49, Chủ Nhật, 8-5-2022

Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XI vào lúc 8 giờ ngày 12/01/2019

Tải về

Các tin khác
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Giấy mời
Hình ảnh